Red Star Line Museum

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de landverhuizers
In het Red Star Line Museum treedt de bezoeker in de voetsporen van de landverhuizers van de Red Star Line. Inhoudelijk volgt de museumtentoonstelling de verschillende etappes van hun reis.

Verspreid over twee verdiepingen zijn acht thematische omgevingen ingericht: een reisbureau in Warschau, een treincoupé, de stad Antwerpen, het Red Star Line gebouw, het dek van een oceaanstomer, het leven aan boord van het schip, de aankomst op Ellis Island en de nieuwe toekomst in de VS flagyl over the counter. De persoonlijke getuigenissen van de Red Star Line passagiers vormen een rode draad doorheen de museumopstelling.

Het Red Star Line Museum werkt samen met het publiek
Bij de start van de museumvoorbereiding bestond de collectie bijna uitsluitend uit affiches, scheepsmodellen, gebruiksvoorwerpen, kunstwerken en historisch beeldmateriaal.

De voorbije jaren heeft het Red Star Line Museum team actief gewerkt aan het verzamelen en onderzoeken van verhalen, persoonlijke voorwerpen, brieven en getuigenissen van passagiers. Daarvoor kwam het team vaak bij privépersonen terecht: verzamelaars of families die nog een verhaal koesteren van een voorouder.

Het museum lanceerde ook verschillende publieksoproepen in binnen- en buitenland. Zo werden honderden reisverhalen verzameld, van verwanten, afstammelingen en zelfs van overlevende passagiers. De verhalencollectie van het Red Star Line Museum bevat ondertussen honderden al dan niet uitvoerig gedocumenteerde reisverslagen en impressies.

In de ‘Transit Verhalenbus’ verzamelde het Red Star Line Museumde afgelopen drie jaar ook meer dan vierhonderd hedendaagse of andere historische migratieverhalen.

Lang niet alle verhalen haalden de tentoonstelling. In Het Magazijn aan het einde van de tentoonstelling kunnen museumbezoekers zelf verder zoeken. Ze krijgen er ook de vraag om hun eigen verhaal over migratie te delen. Dat kan een Red Star Line verhaal zijn, of een verhaal van nu. Op deze manier wil het museum ook na de opening samen met het publiek zijn verhalencollectie verder uitbreiden.

Het Red Star Line Museum vertelt een hedendaags verhaal
Het Red Star Line Museum kijkt verder dan de geschiedenis. Al bij de start van de tentoonstelling confronteert het de bezoeker met de vraag wat het verhaal van de Red Star Line passagiers en hun passage door de gebouwen vandaag betekenen. Ook aan het einde van de historische museumopstelling kijkt het museum vanuit een hedendaags perspectief terug op wat honderd jaar geleden in de gebouwen gebeurde.

Dertien Antwerpenaren met een migratieverhaal getuigen over de impact die deze ervaring heeft gehad op hun leven. Het is aan de bezoeker om uit te maken of er fundamentele verschillen zijn met de vele historische getuigenissen van Red Star Line passagiers elders in de tentoonstelling.

Ook de video-installatie ‘Dance’, die beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck in opdracht van het museum maakte, zet aan tot nadenken over het universele karakter van migratie.

De publiekswerking van het museum nodigt alle bezoekers en geïnteresseerden nadrukkelijk uit om migratieverhalen te delen. Er zijn interactieve rondleidingen die afwijken van de klassieke museumgidsbeurt en het scholenaanbod verbindt de historische verhalen met de migratieachtergrond van schoolkinderen vandaag.

Ook in de multifunctionele ruimte De Loods benadrukt het Red Star Line Museum het universele karakter van migratie door tijdelijke tentoonstellingen. In de openingsmaanden kunnen de bezoekers genieten van de fotoreeks ‘Tranzyt Antwerpia’ van Herman Selleslags. Samen met auteur Pascal Verbeken maakte de fotograaf een reis van Warschau naar Antwerpen, in de voetsporen van een jonge Red Star Line passagier die in 1913 exact dezelfde reis maakte op weg naar Amerika.

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van miljoenen mensen en hun zoektocht naar geluk. Het is een verhaal over ons allemaal.

Meer info
http://www.redstarline.be/

Pagina's