Red Star Line Museum


Het verhaal van miljoenen mensen en één droom

Om 10 uur op zaterdag 28 september 2013 zwaaiden de deuren van het Red Star Line Museum open voor het publiek. Het Red Star Line Museum brengt de vergeten geschiedenis van de Red Star Line Museum en haar passagiers weer tot leven, in de historische loodsen waar de legendarische scheepvaartmaatschappij haar derdeklasse passagiers controleerde. Het Red Star Line Museum vertelt dit verhaal vanuit het standpunt van zij die het hebben meegemaakt, de meer dan twee miljoen passagiers van de Red Star Line: landverhuizers maar ook eersteklasse passagiers en andere reizigers. Het is een universeel menselijk verhaal over de zoektocht naar geluk. Het museum kijkt daarom verder dan de geschiedenis en brengt ook verhalen van hedendaagse migratie. Het museum roept de hulp in van zijn bezoekers om zijn verhalencollecties verder uit te breiden.

De eerste 100 inschrijvingen voor de After Work Abroad Party krijgen een gratis toegangsticket voor het Red Star Line Museum in Antwerpen op donderdagnamiddag 3 juli.

Er zijn drie tijdsblokken gereserveerd:

  • 14u30
  • 15u00
  • 15u30


Geïnteresseerd? Schrijf u dan snel in voor de After Work Abroad Party en geef u tijdsblok van voorkeuze aan.

Het Red Star Line Museum brengt een vergeten geschiedenis tot leven
Met hun hele hebben en houden in enkele koffers nemen tientallen miljoenen Europeanen vanaf het begin van de 19de eeuw de boot naar Noord- en Zuid-Amerika. De nieuwe wereld is het beloofde land voor wie zoekt naar geluk en een beter bestaan. De reis naar de Verenigde Staten en Canada begint voor heel veel mensen in een havenloods aan de Rijnkaai in Antwerpen. Tussen 1873 en 1934 brengen de oceaanstomers van de Red Star Line Museum meer dan twee miljoen passagiers en gelukszoekers naar de overkant en terug.

Het Red Star Line Museum brengt deze geschiedenis vanuit een hedendaags perspectief opnieuw onder de aandacht van een breed (inter)nationaal publiek. Het museum speelt hiermee in op de groeiende interesse aan beide kanten van de oceaan voor het thema en om voorouders en verloren familie terug te vinden.

Het Red Star Line Museum: op de plek waar geschiedenis werd geschreven
Het Red Star Line Museum is, als één van de weinige Europese migratiemusea, gehuisvest in de originele vertrekloodsen van de rederij. De drie loodsen van de Red Star Linezijn door de Vlaamse overheid beschermd als monument.

Ze zijn het absolute topstuk in de collectie van het Red Star Line Museum omwille van hun immateriële waarde. Ze zijn getuigen van een lang vergeten of genegeerde geschiedenis. Ze herinneren ons aan de vele mensenlevens die binnen hun muren een nieuwe wending kregen.

In deze gebouwen ondergingen derdeklasse passagiers allerlei medische en administratieve controles, hier werd over hun lot beslist. De oude gebouwen van de scheepvaartmaatschappij ademen nog steeds geschiedenis. De hoop, de teleurstelling, de slapeloze nachten, alle emoties en verhalen van de landverhuizers zijn hier voelbaar, tastbaar en zichtbaar.

Het Red Star Line Museum vertelt een universeel menselijk verhaal
In wezen is het verhaal van de Red Star Line heel eenvoudig: het gaat over mensen die elders op zoek gaan naar geluk. In het museum wordt dit verhaal verteld in verschillende lagen. Het is allereerst een Antwerps verhaal, over de stad en haar haven, over de gebouwen van de Red Star Line rederij in Antwerpen als laatste halte op een reis naar geluk en een beter bestaan.

Het is een Belgisch verhaal over mensen die door armoede, maar ook door een zucht naar avontuur inscheepten op de Red Star Line . Eenvoudige mensen, vooral uit Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen, die vol verwachting Amerika tegemoet reisden, veelal op zoek naar een nieuw en beter leven.

Het is ook een Europees verhaal. De meeste passagiers van de Red Star Line kwamen immers uit Oost-Europa, uit het Russische en het Oostenrijk-Hongaarse rijk cheap kamagra supplier discount code.

Het Red Star Line Museum vertelt ook een Amerikaans verhaal, over de voorouders van Amerikanen, over hun roots en hoe zij daar terecht zijn gekomen.

Het Red Star Line Museum toont de geschiedenis van de Red Star Line tot slot ook als een voorbeeld van een universeel en tijdloos fenomeen. Migratie en menselijke mobiliteit zijn immers van alle tijden: miljoenen mensen over de hele wereld lieten (en laten) alles wat hen bekend is achter en gaan op zoek naar een nieuwe toekomst elders.

In de tentoonstelling, in tijdelijke presentaties en de publiekswerking situeert het museum daarom het historische en concrete verhaal van de Red Star Line landverhuizers breed in de tijd en in de wereld.

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de landverhuizers
In het Red Star Line Museum treedt de bezoeker in de voetsporen van de landverhuizers van de Red Star Line. Inhoudelijk volgt de museumtentoonstelling de verschillende etappes van hun reis.

Verspreid over twee verdiepingen zijn acht thematische omgevingen ingericht: een reisbureau in Warschau, een treincoupé, de stad Antwerpen, het Red Star Line gebouw, het dek van een oceaanstomer, het leven aan boord van het schip, de aankomst op Ellis Island en de nieuwe toekomst in de VS flagyl over the counter. De persoonlijke getuigenissen van de Red Star Line passagiers vormen een rode draad doorheen de museumopstelling.

Het Red Star Line Museum werkt samen met het publiek
Bij de start van de museumvoorbereiding bestond de collectie bijna uitsluitend uit affiches, scheepsmodellen, gebruiksvoorwerpen, kunstwerken en historisch beeldmateriaal.

De voorbije jaren heeft het Red Star Line Museum team actief gewerkt aan het verzamelen en onderzoeken van verhalen, persoonlijke voorwerpen, brieven en getuigenissen van passagiers. Daarvoor kwam het team vaak bij privépersonen terecht: verzamelaars of families die nog een verhaal koesteren van een voorouder.

Het museum lanceerde ook verschillende publieksoproepen in binnen- en buitenland. Zo werden honderden reisverhalen verzameld, van verwanten, afstammelingen en zelfs van overlevende passagiers. De verhalencollectie van het Red Star Line Museum bevat ondertussen honderden al dan niet uitvoerig gedocumenteerde reisverslagen en impressies.

In de ‘Transit Verhalenbus’ verzamelde het Red Star Line Museumde afgelopen drie jaar ook meer dan vierhonderd hedendaagse of andere historische migratieverhalen.

Lang niet alle verhalen haalden de tentoonstelling. In Het Magazijn aan het einde van de tentoonstelling kunnen museumbezoekers zelf verder zoeken. Ze krijgen er ook de vraag om hun eigen verhaal over migratie te delen. Dat kan een Red Star Line verhaal zijn, of een verhaal van nu. Op deze manier wil het museum ook na de opening samen met het publiek zijn verhalencollectie verder uitbreiden.

Het Red Star Line Museum vertelt een hedendaags verhaal
Het Red Star Line Museum kijkt verder dan de geschiedenis. Al bij de start van de tentoonstelling confronteert het de bezoeker met de vraag wat het verhaal van de Red Star Line passagiers en hun passage door de gebouwen vandaag betekenen. Ook aan het einde van de historische museumopstelling kijkt het museum vanuit een hedendaags perspectief terug op wat honderd jaar geleden in de gebouwen gebeurde.

Dertien Antwerpenaren met een migratieverhaal getuigen over de impact die deze ervaring heeft gehad op hun leven. Het is aan de bezoeker om uit te maken of er fundamentele verschillen zijn met de vele historische getuigenissen van Red Star Line passagiers elders in de tentoonstelling.

Ook de video-installatie ‘Dance’, die beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck in opdracht van het museum maakte, zet aan tot nadenken over het universele karakter van migratie.

De publiekswerking van het museum nodigt alle bezoekers en geïnteresseerden nadrukkelijk uit om migratieverhalen te delen. Er zijn interactieve rondleidingen die afwijken van de klassieke museumgidsbeurt en het scholenaanbod verbindt de historische verhalen met de migratieachtergrond van schoolkinderen vandaag.

Ook in de multifunctionele ruimte De Loods benadrukt het Red Star Line Museum het universele karakter van migratie door tijdelijke tentoonstellingen. In de openingsmaanden kunnen de bezoekers genieten van de fotoreeks ‘Tranzyt Antwerpia’ van Herman Selleslags. Samen met auteur Pascal Verbeken maakte de fotograaf een reis van Warschau naar Antwerpen, in de voetsporen van een jonge Red Star Line passagier die in 1913 exact dezelfde reis maakte op weg naar Amerika.

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van miljoenen mensen en hun zoektocht naar geluk. Het is een verhaal over ons allemaal.

Meer info
http://www.redstarline.be/